top of page

DOEL

Onze vereniging heeft tot doel:


Het motorrijden in het algemeen en motortoerisme in het bijzonder te bevorderen – de belangen van motorrijders in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, voor zover deze met het motorrijden verband houden, te behartigen. – onder haar leden en de community daarrond een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.


Alsook het organiseren van evenementen die al of niet aan het motorrijden gerelateerd zijn , zonder winstoogmerk, en met als doel het steunen van goede doelen en sociale projecten. Het betreft hier in het bijzonder – zonder uitsluitsel van enig andere culturele of sociale activiteit – het organiseren van muziekconcerten in open lucht en/of zaal.

            RIJDEN EN REIZEN

EVENEMENTEN

bottom of page